Vi kan hjälpa till med det mesta inom trädgård och skog, det viktigaste för oss är att både kunden samt trädgården skall bli nöjda och trivas bra.

Utan naturen så överlever inget på vår jord, och vi eftersträvar att så gott det går kunna medla emellan människan och det gröna som finns runtomkring oss.

Under medeltiden var trädgården alltid inhägnad. Ordet gård betyder inhägnad. Odlingarna fördelades i olika hägn eller gårdar.

Trädgården var gården för fruktträd, kålgården för kål, ärtor och bönor. Örtagården innehöll läkeväxter och blommor. Gården/hägnet var ett skydd för vilda djur, men även för naturen som medeltidsmänniskan uppfattade som ond och farlig.

I slutet av 1700-talet kommer en tydlig reaktion mot mycket av det som tidigare gällt, mot överhet, auktoritet, mot det stränga och pompösa.

Denna tidsperiod kallas för Romantiken.

En helt ny trädgårdsstil utvecklas – helt utan koppling till tidigare epoker.

Naturen blir nu förebild och man ”anlägger” natur. Landskapet moduleras. Växlande pastorala scenerier byggs upp, där besökaren leds på slingrande gångvägar över böljande gräsytor och genom lummiga träddungar. Ljus och mörker, slutenhet och öppenhet används medvetet för att skapa överraskningar och kontraster. Nu tillkommer några av våra främsta landskapsparker som Haga, Rosersberg och Tullgarn.

Idag har vi många olika sorters trädgårdar, en del har öppna gräsmattor, och en del låter naturen styra en hel del själv, valet är upp till oss själva. 

 

 

Share This