Vi röjer skogen/ marken från träd och sly med röjningssåg eller motorsåg. Det kan vara stora områden eller små. Skogsröjning gör att du får större träd och mer virke men också finare träd som gör att du nästa gång inte behöver röja lika mycket. Röjning gör ungskogar trevligare att besöka och är en förutsättning för att framtida gallringar ska bli lyckade både ekonomiskt och estetiskt.

Buskar samt vedartat ogräs kan ibland behöva tas bort som här vid Skyllbergsvallens fotbollsplan.

Röjsåg samt trimmer är ofta redskapen som används för just detta jobb.

Share This