Pilbågar

De flesta har åtminstone någon gång provat att skjuta med pilbåge, fast oftast med en rätt enkel båge. Att göra det med en litet bättre båge är lika kul när man är vuxen som när man var liten. Ryttarbågar var vanliga i t.ex. Mongoliet, Turkiet och Ungern, och kännetecknande för dem är att de var lätta att dra, men den speciella konstruktionen gav samtidigt en snabb acceleration av pilen, särskilt i slutfasen, vilket gjorde att pilarna flög långt.

För barn och yngre ungdomar kan en båge på 15-20 pund vara lagom. För vuxna är 20-50 pund mer lagom, litet beroende på ens egen styrka.

För att få ett mått på vad styrkan egentligen betyder här så kan du föreställa dig att du i ett snöre med två fingrar lyfter ungefär halva siffran mätt i kilo. Så 40 pund motsvarar strax över 18 kilo.

1 produkt