Eld

Att lära sig göra eld med mer traditionella medel än en Bic-tändare kan vara både kul och tillfredsställande, även om det kan vara nog så svårt att få igång en eld med bara en tändsticka. Förbereder man sitt tände bra så är det dock inte alltför svårt att få igång en eld med gnistor från moderna tändstål eller riktig flinta. Fördelen med eldstål är att de fungerar även i vind och regn, även när de är fuktiga. Man skrapar helt enkelt bort magnesium som antänds och blir till en glödande gnista som antänder tändet. Det kräver litet övning, men är inte särskilt svårt. Eldstålen håller dessutom för ca 15.000 skrapningar, vilket gör dem väldigt kostnadseffektiva.

Elddon i järn och flinta är litet trixigare och de flesta använder litet förberedd fnöskticka eller ”char cloth” som fångar gnistan. Här är det istället flintan som glöder och antänder ditt tände.

Eldfaten används när man inte bör skada marken där man vill elda.

Visar alla 6 resultat