Häckklippning

Det är många faktorer som avgör hur lång tid det tar att klippa en häck, t.ex. vilken höjd, bredd och längd det är på din häck.   

Du betalar ett timpris för Häckklippningen och det går på löpande räkning. Vi erbjuder en flexibel pris-struktur där du enbart betalar för den hjälp du behöver. Dvs om du själv har redskapen som behövs för att klippa så är kostnaden 199 kr per timme (efter RUT-avdrag, inkl. moms) för vår tid när vi klipper med dina redskap. Medan för dig som saknar t.ex. en häcksax så tillkommer det 50 kr per timme och priset landar då på 250 kr i timmen. Vidare, om du även önskar bortforsling så tillkommer en kostnad för detta.

Rätt form på häcken

Regel nummer ett vid häckklippning är att häcken alltid ska vara svagt konformad, alltså bredare i botten än i toppen.  På så sätt hjälper du ljuset att nå även de nedra delarna av häcken och undviker att den blir gles och ful i foten. Börja med sidorna, använd hjälpsnören eller lasermätare för att hålla samma bredd överallt.

Avsluta med toppen. Har du en häcksort med genomgående stammar som avenbok, bok eller tuja ska du dock vänta med att klippa toppen på häcken tills den har nått rätt höjd, annars stannar den av i växten.

Tiden det tar är beroende av måtten på häcken, dvs Längd, Höjd samt Bredd. Enkelt uttryckt handlar det alltså om hur många kvadratmeter som vi ska klippa! När det kommer till att klippa toppen av häcken, vilken är den viktigaste klippningen för att få en snygg häck, så behöver vi en stege för de högre höjderna. Att klättra upp och ned på en stege innebär att det tar längre tid att klippa.

Andra faktorer som avgör är hur länge sen häcken klipptes samt tidigare klippning av häck, hur häcken har växt, tjocklek på grenar/stammar, vilken typ av häck det är eller om häcken ska kortas ned. Ytterligare faktorer är om om vi ska gallra häcken eller rensa från ogräs. Även hur omgivningen ser ut spelar roll, t.ex. en lutande backe eller ett träd som är ivägen.

Alla dessa faktorer gör det svårare att bedöma tiden det tar och därför offererar vi på löpande räkning. Fördelen med löpande räkning är ett ordentligt utförande. Om du önskar ett fast pris kan du få en offert på det, vänligen observera att det i snitt är ett dyrare pris. 

Beskriv gärna din häck samt dina önskemål när du kontaktar oss!

Share This