Behöver din häck klippas?

Tiden det tar är beroende av måtten på häcken, dvs Längd, Höjd samt Bredd. Enkelt uttryckt handlar det alltså om hur många kvadratmeter som vi ska klippa! När det kommer till att klippa toppen av häcken, vilken är den viktigaste klippningen för att få en snygg häck, så behöver vi en stege för de högre höjderna. Att klättra upp och ned på en stege innebär att det tar längre tid att klippa.

Andra faktorer som avgör är hur länge sen häcken klipptes samt tidigare klippning av häck, hur häcken har växt, tjocklek på grenar/stammar, vilken typ av häck det är eller om häcken ska kortas ned. Ytterligare faktorer är om om vi ska gallra häcken eller rensa från ogräs. Även hur omgivningen ser ut spelar roll, t.ex. en lutande backe eller ett träd som är ivägen.

Alla dessa faktorer gör det svårare att bedöma tiden det tar och därför offererar vi på löpande räkning. Fördelen med löpande räkning är ett ordentligt utförande. Om du önskar ett fast pris kan du få en offert på det, vänligen observera att det i snitt är ett dyrare pris.

Beskriv gärna din häck samt dina önskemål när du kontaktar oss!

 

Gallring av Häck

När din häck börjar bli för tät eller vildvuxen kan man behöva gallra den. Att tunna ut häcken ger plats för nya unga skott att komma upp. Det är en metod för att föryngra häcken utan att behöva skära ned häcken helt och hållet, dvs behålla insynsskyddet.

Den vanligaste häcken att gallra är Syren-häckar. Många andra häckar behöver du inte gallra, såvida inte grenar eller stammar håller på att dö inuti häcken.

Att gallra är kan ibland vara mer tidskrävande än en vanlig häckklippning. Dock, i vissa fall när stammar är väldigt tjocka, kan vi använda en motorsåg.

Men du kan även låta oss ta hand om detta samt andra saker i din trädgård, så att du kan luta dig tillbaka eller kanske ägna din fritid åt andra saker som du kanske hellre vill göra.

Rutavdrag för trädgårdstjänter

Lista över rutarbeten | Skatteverket

 

 

 

 

Share This