Först börjar man med att rugga upp utsidan av nävret så att gnistorna har något att antända.

Sedan placerar man eldstålet något framför det uppruggade nävret, och skrapar med knivens ryggsida mot eldstålet tills det bildas gnistor och det börjar brinna.

Share This